top of page

Inschrijven bij ’t Startblok

We hebben dagelijks 16 plekken beschikbaar. Om teleurstellingen te voorkomen en om zeker te zijn van een plek vragen wij u digitaal in te schrijven.

Pas dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Na het insturen van de inschrijving, ontvangt u een uitnodiging tot een rondleiding. Inschrijven kan al vanaf geboorte. Ook voor de komende schooljaren lopen we al aardig vol.

Dus tijdig inschrijven is gewenst.

Online administratiesysteem

Ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die ingeschreven worden, krijgen een overeenkomst toegestuurd via ons online administratie-systeem, KOVNet.

Pas als u deze overeenkomst online ondertekend heeft, is de inschrijving definitief. Als uw kind stopt bij ons, hanteren wij de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.  Dit geldt ook voor een wijziging in de overeenkomst. U dient schriftelijk op te zeggen via peuterschoolstartblok@gmail.com

bottom of page